Koza w Sanktuarium Zwierząt English language flag

Sanktuarium Zwierząt

Witamy w Sanktuarium Zwierząt. Jesteśmy małym i niezależnym schroniskiem dla zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim, niedaleko granicy województwa wielkopolskiego.

Jesteśmy dumni, że jesteśmy jednym z pierwszych schronisk dedykowanym wyłącznie dla zwierząt gospodarskich w Polsce.

Zwierzęta gospodarskie są często zapominane, ponieważ są pomijane jako pożywienie lub niezbędny „koszt” wyżywienia kraju. Jednak wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na żywność i rosnącą przepaścią ubóstwa wiele zwierząt hodowlanych jest zaniedbywanych lub nadużywanych.

Jako schronisko dla zwierząt poświęcone wyłącznie zdrowiu i dobrostanowi zwierząt gospodarskich, chcemy położyć kres maltretowaniu i zaniedbywaniu tych pięknych i kochających istot.

Schronisko dla zwierząt gospodarskich

Sanktuarium Zwierząt jest organizacją non-profit, która ratuje, rehabilituje i opiekuje się zwierzętami wymagającymi opieki. Sanktuarium Zwierząt zapewnia schronienie zwierzętom hodowlanym uratowanym przed ubojem, maltretowaniem lub zaniedbaniem.

Sanktuarium Zwierząt ma ulżyć zwierzętom gospodarskim w cierpieniu poprzez zapewnienie im pożywienia, schronienia, opieki weterynaryjnej, rehabilitacji i domu na zawsze.

Nasza wizja

Wizją Sanktuarium Zwierząt jest zapewnienie wysokiej jakości opieki wszystkim rodzajom zwierząt gospodarskich, przy jednoczesnym edukowaniu ludzi w zakresie dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rolnictwa i alternatywnych metod uprawy.

Czym jest Sanktuarium Zwierząt?

Współpracujemy ze schroniskami dla zwierząt i akcjami ratunkowymi, aby zapewnić azyl zwierzętom hodowlanym. Tam, gdzie to możliwe, staramy się przenieść niektóre zwierzęta do troskliwych i kochających rodzin jako zwierzęta domowe. Jednak większość pozostaje z nami w swoim „domu na zawsze” aż do naturalnej śmierci.

W porównaniu z innymi organizacjami zajmującymi się zwierzętami nie jesteśmy ciasnym i przeludnionym schroniskiem dla zwierząt ani bezduszną zbiórką pieniędzy. W Sanktuarium Zwierząt dbamy tylko o jak najlepsze wyniki dla naszych zwierząt, zapewniając im szczęśliwe i wygodne życie.

Nasze zwierzęta mają dużo miejsca, a nasi opiekunowie dbają o zaspokojenie ich potrzeb żywieniowych i medycznych.

Jak możesz pomóc

Jesteśmy w trakcie ustanawiania Sanktuarium Zwierząt jako fundacji. Gdy to się zakończy, nasze schronisko dla zwierząt gospodarskich zacznie przyjmować darowizny i pomoc wolontariuszy.

Jeśli kochasz pracę ze zwierzętami i chcesz pomóc potrzebującym, poszukamy wolontariuszy do następujących ról:

Planujemy pozyskać dodatkowe fundusze poprzez akcje fundraisingowe, sprzedaż odzieży własnej marki i wiele więcej!

Aktualnie pracujemy nad utworzeniem naszego schronisko dla zwierząt gospodarskich na terenie województwa dolnośląskiego. Informacje będą publikowane na tej stronie w nadchodzących miesiącach.

Śledź nas na Instagramie, Facebooku i Twitterze

Świnie w Sanktuarium Zwierząt